Det partipolitiske engasjement er avsluttet. Du blir sendt videre til siden som kjemper for fred, SorrySerbia.com.