Det partipolitiske engasjement er avsluttet. Du blir nå sendt videre til KristianKahrs.com som hjelper deg med krisehåndtering og strategisk kommunikasjon.