Fra Kosovo til Stortinget

   Konkurs i Norge, kakser i Kosovo, en realistisk reportasje om hvitvasking av skattevindel i Kosovo. Faksimile: Aftenposten.

Konkurs i Norge, kakser i Kosovo, en realistisk reportasje om hvitvasking av skattevindel i Kosovo. Faksimile: Aftenposten.

For å forstå mitt store engasjement med å gå ut med et meget vanskelig mål om å bli valgt inn på Stortinget i 2017, er det viktig å forstå Norges og NATOs rolle da vi ble flyvåpnet til UÇK, den såkalte Kosovos frigjøringshær.

Etter krigen vår mot Jugoslavia, spilte jeg en viktig rolle i NATOs propagandamaskineri, og jeg var den perfekte misjonæren for vestlig ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter, men i min naivitet innså jeg ikke at NATO på ingen måte har monopol på gode verdier. Dette har jeg skrevet flerfoldige artikler om på sorryserbia.com, og jeg vil ikke nevne alle de artiklene her, men det er mye.

Det som imidlertid er aktuelt nå er Aftenpostens artikkel  Konkurs i Norge, kakser i Kosovo som tar for seg hvordan kosovoalbanske kriminelle systematisk utnytter norske det norske skatte- og avgiftssystemet og pumper store midler inn i Kosovo’s kriminelle økonomi. Takk til Christian Skaug i document.no for nyttig lenke.

Vi gikk til krig, og fjernet all jugoslavisk administrasjon og politimyndighet, innsatte FN diplomater som ofte var korrupte og et NATO som ikke hadde de nødvendige forutsetninger for å beskytte Kosovos ikke-albanske minoriteter.

Den 25. mars 2008, med Jens Stoltenberg i førersetet, anerkjente vi den nye staten selv om det ikke tjente noen annen nasjonal interesse enn å være USAs snille pudler, og vi ser hvem som har blitt NATOs generalsekretær  etter at han brukte vårt flyvåpen til å bombe islamister til makten i et sharia-helvete i Libya.

Det å gå til krig er det mest alvorlige et land kan gjøre, og derfor er det avgjørende at vi bare går til krig når vi skal forsvare NORGES nasjonale interesser, ikke en del av en globalistisk verdensorden.

Del i sosiale medierShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone