Vårt Lands sitatfusk

Vårt Land logoAvisen Vårt Land ønsker å være en bro mellom mennesker, tro og tanke, men de undergraver denne oppgaven når de gjør seg skyldige i grovt sitatfusk hvor de prøver å skape et falsk bilde av Koranen og islam.

Det siste eksemplet nå er Alf Gjøsund som skriver kommentaren «Den religiøse løsningen»,29. april. Her siterer Gjøsund en del av sura 5, vers 32 i Koranen, men det blir uredelig når han ikke siterer hele verset, dets kontekst eller verset som kommer i 5:33.

Her er det viktig å påpeke at artikkelen til Gjøsund er en kommentarartikkel som skal formidle et standpunkt fra journalisten, ikke et intervju hvor han skal formidle meninger fra personen han intervjuer. Sitatfusket kan altså sees som noe avisen Vårt Land går inn for.

Når Gjøsund siterer «Å ta livet til ett menneske, er som å drepe hele menneskeheten» er det bare en liten del av verset. Koranen 5:32 er et av de mest misbrukte versene i Koranen, og det er trist at Vårt Land blir en del av denne forfalskingen.

Oversettelsen av disse versene fra koranoversettelsen av Einar Berg i 1980 er totalt ubrukelig, og derfor er det nødvendig å bruke den engelske oversettelsen for å vite hva som faktisk står i disse versene:

5:32 Because of that, We ordained for the Children of Israel that whoever killed a person not in retaliation of murder, or to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as he saved all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with clear proofs, evidences and signs, even then after that many of them continued to exceed the limits (e.g. by doing oppression unjustly and exceeding beyond the limits set by Allah by committing the major sins) in the land!

Dette er altså noe totalt annerledes enn det Gjøsund siterer. I artikkelen «If Anyone Slew a Person (Qur’an 5:32)» fra det seriøse nettstedet Wikiislam.net ser vi en grundig analyse av dette verset, og her ser vi at verset faktisk er et sitat ut av sammenheng fra Talmud, og det blir brukt i Koranen som om det angivelig skulle ha vært Allahs ord. I denne artikkelen ser vi også at tolkinger av teksten fra Hadithene skiller mellom muslimske og ikke-muslimske liv, hvor sistnevnte ikke har like stor verdi som muslimer.

Her er det viktig å forstå hva som menes med ordet «mischief» eller det som blir «ugagn» på norsk. Dette med å gjøre ugagn kan også inkludere de som rett og slett ikke aksepterer islam, og straffen er at de kan bli drept, korsfestet eller få kuttet av kroppsdeler fra motsatte sider av kroppen i henhold til det neste verset, 5:33.

Utrolig nok argumenterer Gjøsund i denne artikkelen for Ajmal Masroor som en moderat stemme, selv om det er kjent at Masroor sympatiserer med det muslimske broderskapet og Hamas. Dette er en mann som mener CIA sto bak terrorangrepet i Mumbai, og dette er en mann som tror sterke (amerikanske?) pengekrefter støttet terrorangrepet på Westgate i Nairobi.

Dette skriver Kjell Skartveit om i den meget gode artikkelen «Vil Vårt Land akseptere sharia?» på Document.no.

Når sterke krefter som Vårt Land og KrF, ledende stemmer i Kristen-Norge, kjemper så hardt for multikulturen, er det trist at de mangler en grunnleggende forståelse av islams originalkilder i Koranen og Sunna.

Broen mellom mennesker, tro og tanke er nokså falleferdig når Vårt Land ikke bruker fakta som brofundamenter.

Et lite sammendrag av denne artikkelen sto på trykk i Vårt Lands papiravis 12. mai, følg også diskusjonen på Verdidebatt.

Del i sosiale medierShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
 • tetrade

  “Når sterke krefter som Vårt Land og KrF, ledende stemmer i Kristen-Norge, kjemper så hardt for multikulturen, er det trist at de mangler en grunnleggende forståelse av islams originalkilder i Koranen og Sunna.”

  Intet mindre enn dypt tragisk, men enda tristere å fornemme at mange heller ikke respekterer kildene i Bibelen. Avisen Vårt Land vil gjerne bidra til å reformere og holde sin hånd over islam, men dessverre finnes allerede en reformert utgave. Den heter IS og er tro mot originaltekstene.

  “Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.”
  Johannes’ første brev kapittel 4.

  Men sosialistene fikk god bistand fra KrF til å avkristne folket slik at salvelsen og gaven til å prøve åndene forvitret. Hvem satt som kirkeminister da Børre Knutsen ble sparket ? Kjell Magne Bondevik.
  Hvem hadde posten da Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo ble sparket ? Jon Lilletun.
  Det var også Lilletun som innførte KRL, og som heller ikke stod opp da Senterpartiet forlangte
  Gunnar Stålsett som biskop i Oslo. Og hvem ledet KRF til sympati for linjen Arafat og Abbas ?

 • tetrade

  Tiltredes 100 %.

  Med den slendrian overfor livsviktige sannheter som utvises av avisen Vårt Land red. er det mer enn grunn god nok til å skremme abonnentene langt vekk. Avisen er intet mindre enn en skandale. Det er heller Ingen grunn til å legge fingrende imellom overfor avisens lefling og cover up for ekstremismen i Quran.

 • Naatiden

  Og hva mener din venn, imamen Dr. Tayeb Berghout om dette?

  • Dr. Berghout sa at den norske oversettelsen til Einar Berg var ubrukelig, og derfor gav han meg en koran på engelsk og norsk, med korrekt oversettelse.