Fusk og intriger i Demokratene

Kim Steinar Kjærner-Strømberg er en mann med store kunnskaper om historie, politikk og samfunnsliv, men dessverre har han tatt snarveier med å ikke fortelle sannheten om sitt liv. Derfor har ikke Demokratene noen sjanse i 2017 med Kim Steinar som leder. Foto: Kristian Kahrs

Kim Steinar Kjærner-Strømberg er en mann med store kunnskaper om historie, politikk og samfunnsliv, men dessverre har han tatt snarveier med å ikke fortelle sannheten om sitt liv. Derfor har ikke Demokratene noen sjanse i 2017 med Kim Steinar som leder. Da blir han kaptein på Titanic.
Foto: Kristian Kahrs

Oppdatering November 2016

Mye har skjedd siden jeg først publiserte denne artikkelen i mai. Nå har vi kvittet oss med problemene våre, og vi har en fantastisk leder i Makvan Kasheikal. Vidar Kleppe er vår politiske stjerne og gjør en utmerket jobb som politisk nestleder.

Svindleren Kim Steinar Kjærner-Strømberg har tapt på alle fronter, og nå har vi et parti som gleder seg til Stortingsvalget i september neste år. FrP er i ferd med å kollapse fordi de ikke har gode ideologiske svar på spørsmål om den multikulturelle lovprisingen fra de politisk korrekte eliter, og de forstår ikke hvilken fare islam er for vår vestlige sivilisasjon.

Resten av den originale artikkelen blir stående som et historisk dokument og en advarsel til andre som er fristet til å være uærlige.

Artikkelen fra mai 2016

Etter at jeg var en av kildene til Bløffet seg til partilederjobb i Morgenbladet 29. april, har jeg blitt noe overrasket over reaksjonen fra partiledelsen i Demokratene. Mest minner de om en struts som stikker hodet i sanden og ønsker å late som om virkeligheten ikke eksisterer.

Mye tyder på at landsmøtet som ble avholdt i Kristiansand 16. og 17. april var ulovlig og ikke i henhold til partiets vedtekter.

Dette er en artikkel som dokumenterer hvordan den nyvalgte partilederen for Demokratene, Kim Steinar Kjærner-Strømberg eller hans kone Liv Beathe, har truet og sjikanert partimedlemmer anonymt slik at de skulle holde seg borte fra landsmøtet. En anonym «anerkjent» statsviter har dukket opp, og Kim Steinar har gitt inntrykk av at han er toppøkonom i en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus, Goldman Sachs.

Bevisene på dette kommer senere i denne artikkelen. Jeg ber om tålmodighet, men det er mye som må forklares før vi kommer så langt. Jeg tror faktisk denne artikkelen vil være meget interessant for de som vil lære mer om skittent spill, drama og politiske intriger i et lite parti. Jeg håper på forståelse for en litt lang artikkel.

Det normale hadde vært å ta tak i problemet med den nye partilederen, men samme dag som den meget gode artikkelen ble trykket i Morgenbladet, bestemte Demokratenes arbeidsutvalg (AU) at de ville prøve å ekskludere meg. Oppdatering: Dette ble stadfestet i et ekstraordinært sentralsstyremøte 3. mai, og lederen selv skrev en artikkel om dette. Kim Steinar ser ut til å ha høye tanker om seg selv: «Vi som parti har aldri vært mer samlet og styrket enn nå. Det skyldes at partiet har fått en samlende og dyktig leder som får frem de gode kreftene i partiet, og som står enda mer styrket etter runden med Morgenbladet.»

Grunnlaget for en eventuell eksklusjon er ikke den gode artikkelen i Morgenbladet, som de ikke nevner med ett ord, men annet tull og tøys. På grunn av at AU bruker usanne og sensitive personopplysninger i sin begrunnelse, ser jeg ingen grunn til å gå i detaljer om dette i denne artikkelen. For min del kan jeg greit omtales, men det er ikke noen grunn til at andre skal utleveres.

Noe av grunnlaget for en eventuell eksklusjon har vært opptak av telefonsamtaler , noe som jeg tidligere har gjort, men jeg vil minne om at opptak av telefonsamtaler man selv deltar i, og som ikke publiseres på for eksempel en webside, er fullt lovlig. Det er også etisk fullt forsvarlig,  og når vi vet hva slags intriger vi ser i Demokratene, er det også høyst nødvendig. Folk skal vite at jeg sier det samme privat som jeg sier offentlig.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag
På våre nettsider for Sør-Trøndelag ser jeg at mitt navn er fjernet som leder i Sør-Trøndelag, til tross for at Brønnøysund selvfølgelig har meg som leder. Den nye ledelsen har også slettet alle artikler jeg har skrevet på demokratene.no og fjernet tilgangen jeg har hatt til å skrive på partiets nettsider og representasjon i sosiale medier. AU har ikke respondert på mitt krav om å skrive riktig navn på fylkesleder på nettsidene.

I tillegg har de fjernet min tilgang til epostadressen kristian@demokratene.no. Selvfølgelig har jeg flyttet over all Demokratene-epost til privat server for lenge siden, men adressen er ikke fjernet. Når man skriver meldinger til adressen min, kommer de ikke i retur. Dette tyder på at det er tidligere politisk nestleder Ellen Simonsen som leser epost som måtte komme til meg. Men etter Morgenbladets artikkel, som sikkert må føles nokså ubehagelig for Ellen, kan det være greit for henne å få noen ærlige tilbakemeldinger.

Den nye ledelsen har også slettet alle artikler skrevet av Jan Simonsen, og etter avsløringen om juks har Jan meldt seg ut av partiet. Kim Steinar og hans allierte ønsker å fjerne alle spor av det harde arbeidet Jan og jeg har lagt ned for partiet.

Noen av mine slettede artikler har jeg også publisert på Verdidebatt, og de har jeg samlet på om-siden. Artikler som er slettet fra demokratene.no er markert.

AU har ingen myndighet til å slette navnet mitt og fjerne tilgang fordi det ikke finnes en gyldig eksklusjon av meg. På samme måte som det tidligere AU suspenderte Max Hermansen, prøver nå AU å ta snarveier for å bli kvitt meg, uten at det er hjemmel i vedtektene. AU prøver seg også med et retorisk knep med å kalle et eksklusjonsvarsel for et eksklusjonsvedtak. Det finnes ingen lovlige eksklusjonsvedtak, og det er ikke gyldig før landsstyret har fattet sin beslutning.

Selvfølgelig anker jeg et eventuelt eksklusjonsvedtak i sentralstyret til landsstyret i henhold til § 12 i vedtektene. Jeg sitter også i landsstyret som fylkesleder i Sør-Trøndelag. Hvis jeg skulle miste tilliten som fylkesleder i Sør-Trøndelag, er det kun to måter det kan skje på. Enten må det foreligge et gyldig eksklusjonsvedtak eller så må et ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget ha flertall for mistillit.

Ulovlig landsmøte
Joda, jeg kan akseptere at den nye ledelsen i Demokratene ikke er overbegeistret for meg, men mye mer alvorlig er det at sterke krefter har manipulert med vedtektene slik at ikke alle medlemmer har fått invitasjon til å bli delegater på landsmøtet. For å forstå dette, er det nødvendig å sitere fra § 11 i vedtektene:

Samtlige medlemmer som har vært medlem i minst 3 måneder og betalt kontingent før møtestart, har møte.-tale og stemmerett på landsmøtet.

Her har Hordaland fylkeslag, Kim Steinar, tidligere nestledere Ellen Simonsen og Jan Falla, i tillegg til medlem i programkomiteen Erik Gifford, vært meget aktive i å omdefinere §11 til å si at det er fylkeslagene som skal sende delegater. De har derfor aktivt motarbeidet medlemmer av Demokratene som har ønsket å komme på landsmøtet uten å være delegater i fylkeslagene.

Det skal bli spennende å se hva juridisk ekspertise sier om lovligheten av landsmøtet.

Selvkritikk
Jeg er dessverre heller ikke uten ansvar i denne saken. I min epost Svømme eller drukne for Demokratene, som ble distribuert til mange av partiets medlemmer, var jeg alt for pragmatisk og la alt for stor vekt på at fylkeslagene skulle sende delegater. Kanskje jeg kan skylde på manglende politisk erfaring, men svaret mitt burde vært at vi skal følge partiets vedtekter. Punktum. Herved ber jeg Demokratenes medlemmer om tilgivelse fordi jeg ikke var mer prinsipiell.

Her er det ikke nødvendig med juridiske spissfindigheter og fiksfakserier for å forstå hva som står skrevet i vedtektene. Medlemmer av Demokratene trenger ikke å gå via fylkeslagene for å være delegater på landsmøtet. I vedleggene til svømme-eller-drukne-eposten ser dere at vi foreslår endringer i vedtektene fra Sør-Trøndelag. Dette var mine forslag som medlemsmøtet i Sør-Trøndelag sluttet seg til.

De fleste politiske partier har en ordning med at fylkeslagene sender delegater til landsmøtene sine, og det var også det jeg gikk inn for i endringsforslaget til vedtekter. Men med nærmere ettertanke har jeg kommet til at det er det aller mest demokratiske om alle medlemmer av et parti skal ha muligheten til å være med på å bestemme partiets politikk på landsmøtet. Dagens vedtekter forfattet av Jan Simonsen står seg godt.

Statsviteren «Fredrik Williamsen»
Morgenbladet har også fått tilgang på en gruppechat på Facebook som jeg tok del i:

Merkelig nok er jeg fremdeles FB venn med «Fredrik», men det er kanskje ikke så merkelig at jeg ikke lenger har Ellen Simonsen, ekteparet Kjærner-Strømberg og Erik Gifford blant mine FB-venner....

Merkelig nok er jeg fremdeles FB venn med «Fredrik», men det er kanskje ikke så merkelig at jeg ikke lenger har Ellen Simonsen, ekteparet Kjærner-Strømberg og Erik Gifford blant mine FB-venner….

Overfor andre ledende Demokratene-politikere har han gitt inntrykk av å ha lang politisk erfaring. 1. april og dagene etter deltok han i en lang gruppesamtale på Facebook sammen med styremedlem Ellen Simonsen, informasjonsleder Kristian Kahrs og programkomitémedlem Erik Gifford. I tråden dukker det også opp en bruker med navn «Fredrik Williamsen», som på den tiden var aktiv i partiets debatter. Williamsen opplyser at han egentlig er en «anerkjent statsviter» som skriver under pseudonym, han har «vært i norsk fjernsyn mer enn du noen gang kan håpe på», og forteller at han «vet utmerket godt hvem Snoen, Toje og Lurås er. Vi omgås i akedemika.»

Det fremgår at Kjærner-Strømberg kjenner ham, han omtaler sågar Williamsen som «en av Norges fremste eksperter innen statsvitenskap. Han er jo kalt den nye Steinfeld».

Williamsen forteller på sin side imponerte styremedlemmer om Kjærner-Strømbergs bakgrunn: «Steinar var jo en tid gjesteforeleser UIO. I kvantitative lettelser» … «Steinar har jo erfaring fra Delsenatet i Pennsylvania som rådgiver. I senatshøringer til senator. Derfor ble han også invitert til UIO. Takket nei til stilling der» … «Han var en av førstekandidatene McCain som analytiker i demografisk segmentering. Utrolig nok takket han nei. Det foreligger artikkel på dette Capitol hill.»

Opplysningene imponerer daværende nestleder Ellen Simonsen: «Jeg er gob smacked».
Williamsen fortsetter. Kjærner-Strømberg er «spesialist på hvordan treffe folks følelser i nære viktige saker», forteller han. «Da han kom til Norge i 2010 oppsøkte han UIO for å finne jobb. Han ble først gjesteforeleser og da man skulle sjekke hans «credentials» så kom alt dette fram. Han var først gjesteforeleser på lavere grad i sosøk. Så ble han tilbudt jobb som fast foreleser i amerikansk politikk m.m. Da sa han nei. Fikk da jobb i GS».

GS må i sammenhengen tolkes som Goldman Sachs.

Kjærner-Strømberg benekter ikke fremstillingen, men er flattert: «Dette var voldsomt. Foretrekker litt mer anonymitet.» «Forøvrig var McCain ikke my cup of tea. Det var årsaken. For liberal.»
Så vidt jeg kan se er det bare en av mine FB venner som liker politikersiden til Kim Steinar, og det er «Fredrik». Men det må være godt for Kim å ha en anerkjent statsviter blant sine støttespillere som har et meget godt forhold til Asle Toje, Helge Lurås og Jan Arild Snoen.

Så vidt jeg kan se er det bare en av mine FB venner som liker politikersiden til Kim Steinar, og det er «Fredrik». Men det må være godt for Kim å ha en anerkjent statsviter blant sine støttespillere som har et meget godt forhold til Asle Toje, Helge Lurås og Jan Arild Snoen.

Merkelig nok er «Fredrik Williamsen» fremdeles blant mine FB kontakter selv om han har forsvunnet totalt fra det offentlige ordskiftet. Jeg tviler på om han noensinne gjenoppstår.

Tekniske forklaringer
La meg komme med litt teknisk forklaring før vi går videre. Når jeg i denne artikkelen skriver at jeg lenker til en epost, snakker vi da om en eml epostfil som kan åpnes i epostklienter som for eksempel Mozilla Thunderbird eller Microsoft Outlook. Fordelen med dette formatet er at vedlegg i eposten kan åpnes, og dette er et meget nyttig format for å se fulle meldingshoder for å for eksempel kunne spore IP-adresser. Eposter og annen informasjon har jeg lastet opp til stortingskristian.com/filer.

Tallene 31.45.40.247 er meget viktige. Dette er IP adressen Kim Steinar har sendt meg 100 offisielle eposter fra. Et eksempel kan man se i eposten Frie Ytringer. Mange Disqus-kommentarer kommer også fra samme IP adresse.

Og en liten digresjon: selv om Dagbladet vet at jeg både er konservativ og kristen, har jeg fått lov til å bidra der av og til, nettopp fordi de vet jeg gjør et grundig arbeid med kildene. De som vet hvordan jeg jobber vet at jeg aldri kødder med kildene mine 🙂

Morgenbladet skriver følgende om denne IP-adressen:

Hver husstand som kobler til sin Canal Digital-ruter får tildelt en egen ip-adresse. Den deles ikke av et helt nabolag. Men ruteren kan riktignok være tilkoblet et trådløst nettverk. Teoretisk kan dermed «Fredrik Williamsen», «Anonym Holy Man», «Rasende mann», og «Frihetskjemper» ha stått utenfor Kjærner-Strømbergs hus og hacket seg inn på nettverket, men de må da ha gjort det hver eneste gang de har skrevet en kommentar. Altså svært ofte.

Etter at Kim Steinar ble oppmerksom på at hans IP adresse var avslørt, fikk jeg følgende epost: «Hei; Blir jo Nervøs her. De fleste som i mitt lag er jo her i dalen. Min Ip adresse er 185.125.168.28. Jeg sjekket akkurat nå.»

Morgenbladet har også sjekket denne IP adressen:

Denne e-posten ble sendt fra en ip-adresse som Kjærner-Strømberg ikke hadde benyttet i den tidligere korrespondansen. Den tilhører Terrahost, en tilbyder av virtuelle private servere (VPS) for 99 kr/mnd. Kjærner-Strømberg hadde nå altså tatt i bruk et «virtuelt privat nettverk», en tjeneste som ofte brukes for å skjule en ip-adresse eller lokalisering av den.

Jan Simonsens blogg
Det ble mye debatt om artikkelen Åpent landsmøte i Demokratene av Jan Simonsen. Etter at jeg gjorde Kim Steinar oppmerksom på denne artikkelen tok det ikke lang tid før det kom en rekke grove og sjikanerende anonyme kommentarer, fra IP-adressen 31.45.40.247. Teoretisk kan det være mulig å manipulere WordPress for å forfalske IP-adresser, men jeg kan garantere at Jan ikke har denne kompetansen. Jeg har også personlig kopiert kopiert de sjikanerende kommentarene fra Jans adminpanel på bloggen sin, og kommentarene er tilgjengelig her, her og her.

Morgenbladet skriver følgende om disse kommentarene:

Kristian Kahrs ble feilaktig knyttet til en SS-dømt nazist. Max Hermansen skulle ha «ett etternavn behørig nevnt i «Liste nr 1 over mistenkte for grovere arter for landsvik». «Er det det man ønsker», skrev Fredrik Williamsen på bloggen, «angripe kvinner og eldre som er lovlig valgt av sine lag? Dette er virkeligheten. Nå oppfordres det til vold.»

Enkelte av meldingene ble oppfattet som truende. Delegater ble frarådet å komme på landsmøtet: «Forøvrig de som reiser: De blir avvist i døra med det som står på Demokratene.no.» Også Jan Simonsen fikk gjennomgå: «Mannen bør få fyken», «Jan Simonsen har en historie, og den er ikke helt A4.»

Det kan ikke være noen tvil om at disse kommentarene gir ytterligere grunn til å avvise hele landsmøtet i Kristiansand som ulovlig.

Også Ellen Simonsen har kommentert under det feilaktige nicket «Vest-Agder», og Erik Gifford har også være meget aktiv i kommentarfeltet for å hindre at medlemmer av Demokratene skulle komme på landsmøtet. Jan Simonsen har også dokumentert at Ellen Simonsen har forfalsket vedtektene på Demokratenes hjemmesider. Motivasjonen for dette synes å være å komme unna de klare formuleringene om et åpent landsmøte. (Det er forøvrig ikke noe slektskap mellom Jan og Ellen.)

Etter landsmøtet skrev Jan også artikkelen Max Hermansen ikke ekskludert med interessant informasjon om landsmøtet. Også kommentarfeltet gir god informasjon om intrigene i vårt lille parti.

Historiene om Goldman Sachs
På landsmøtet i Kristiansand var det ikke alle som kjente hverandre, og her var det en delegat som spurte meg om jeg var den internasjonalt anerkjente økonomen fra Goldman Sachs som skulle berge Demokratene, gi oss troverdighet i næringslivet og tilføre oss kapital. Han hadde hørt at Demokratene hadde fått tak i verdens 19. beste økonom.

Jeg måtte avkrefte denne historien og fortelle at dette dreide seg om Kim Steinar. Han og kona Liv Beathe har fortalt meg og flere andre i Demokratene at Kim Steinar sparte Goldman Sachs for milliarder av dollar i 2013 fordi han skal ha forutsett sammenbru ddet i oljemarkedet slik at Goldman Sachs kunne selge seg ut.

I februar var jeg imidlertid sammen med Kim Steinar, og det var da jeg begynte å tvile på historiene om at han var toppøkonom i Goldman Sachs. Jeg hørte han snakke om økonomi på engelsk, men det hele hørtes litt norwenglish ut, og han famlet etter noen av de engelske ordene. Etter en tid tok jeg kontakt med både partileder Terje Svendsen og partiets stifter og leder av valgkomiteen Vidar Kleppe. Begge frarådet meg fra å ta kontakt med Goldman Sachs for å høre om disse historiene stemte.

Hvorfor de ikke ville at jeg skulle sjekke, kan jeg ikke svare på, men en serie med uheldige episoder gjorde at jeg likevel tok kontakt med Goldman Sachs 12. april. Det første svaret var at de måtte sende referansebrev med vanlig post til vårt hovedkvarter i Kristiansand, men på ettermiddagen kom følgende svar:

Please be advised that the individual named in your reference request cannot be found in our HR Database, which indicates that this individual has not been employed by Goldman Sachs.

If the individual was hired through an agency, we ask that you forward your request to them.

Denne eposten har som andre eposter i denne artikkelen fulle meldingshoder slik at det ikke skal være noe tvil om at dette er en offisiell epost fra Goldman Sachs.

Sammen med dokumentasjonen på IP-adressene sendte jeg denne informasjonen til Terje Svendsen, og dagen etterpå til Kim Steinar og Vidar Kleppe, uten at jeg fikk noen referanser eller bevis for at Kim Steinar jobbet for Goldman Sachs. Etter min mening har Terje og Vidar vist sviktende vurderingsevne når de ikke handlet på bakgrunn av dokumentasjonen jeg gav til dem.

Når det har blitt reist offentlig tvil om historiene til Kim Steinar, og han ikke er villig til å svare på spørsmål fra pressen, er dette meget alvorlig. Når en person skal ha et så viktig verv som partileder, burde det være en selvfølge at kandidaten har vanntette historier og referanser.

Destruktivt fra Hordaland og Oslo
Hordaland stilte med en stor delegasjon på 14 personer, og de har en stor del av ansvaret for at Demokratenes landsmøte ble en farse. De var overhodet ikke interessert i politikken, og det eneste de var interesserte i var å presse gjennom sine vedtektsendringer som rett og slett er horrible. Her skriver de for eksempel:

Alle personer over 18 år kan søke medlemskap i Demokratene i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem av noe annet politisk parti eller medlem, støttemedlem eller på annen måte aktiv i en organisasjon med en aktivitetsform som for eksempel SOS Rasisme, SIAN, Pegida, FMI, NDL, VIGRID, m.fl.

Hordaland har gått seg fast i noen organisasjoner uten å forholde seg til hvordan personer faktisk oppfører seg. Derfor erstattet vi i Sør-Trøndelag dette avsnittet med følgende tekst:

Alle personer over 16 år kan søke medlemskap i Demokratene i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem av noe annet politisk parti, og medlemmer må også slutte seg til Demokratenes etiske retningslinjer for kommunikasjon tilgjengelig på demokratene.no/kommunikasjon

Hvis medlemmer slutter seg til retningslinjene for kommunikasjon, vil vi unngå uheldige utslag som vi har sett med for eksempel Max Hermansen som ikke evner å skille mellom islam og muslimer. Siden jeg er medlem av både Med Israel for Fred og Nei til EU, vil også det rammes av en slik definisjon som Hordaland la opp til. Jeg må også minne om at lederen for Nei til EU, Kathrine Kleveland, også er sentralstyremedlem i Senterpartiet.

Denne berøringsangsten i forhold til en organisasjon som SIAN er trist, og her finnes det faktisk mange fornuftige mennesker som Christen Krogvig, en mann som er meget kunnskapsrik om islam og utenrikspolitikk. Han fikk nok av Hordalands fiendtlighet mot SIAN og meldte seg ut av Demokratene etter landsmøtet.

Hordaland fikk støtte av Oslo på dette forslaget, men siden det aldri fikk to tredjedels flertall, ble det aldri noen vedtektsendringer. Siden Hordaland ikke fikk viljen sin med disse nye vedtektene, oppførte delegasjonen, anført av Per Midtøy og Jann Atle Jensen, seg som trassige unger og blokkerte alle andre vedtektsforslag.

Det er også alvorlig at de som har meldt seg inn i Demokratene i Hordaland via Demokratenes nettsider aldri har blitt kontaktet av fylkeslaget, og de har holdt seg med sine egne systemer, først og fremst i miljøet rundt Per Midtøy på Askøy. Dermed har Hordaland bidratt til ulovligheten av landsmøtet fordi ikke alle medlemmer av partiet i Hordaland fikk invitasjon til å bli med.

Hordaland fylkeslag fikk også dokumentasjonen på korrespondansen fra Goldman Sachs og IP-adresser før landsmøtet. Til tross for dette gikk de inn for Kim Steinar som leder.

Ikke politisk debatt
Men det tydelig at Hordaland ikke var interessert i politikk i det hele tatt, og de brukte all sin tid på intriger, tull og tøys. Mye tid ble brukt på å avgjøre om protokoller fra fjorårets landsmøte skulle godtas.

Selv om Kim Steinar, Erik Gifford og Ellen Simonsen har opptrådt ekstremt uryddig og uredelig, har de faktisk skrevet et godt utgangspunkt for partiprogram. Men her hadde jeg forventet at vi skulle bruke landsmøtet til å diskutere politikk, ikke tull og intriger. Derfor ble det aldri noen politisk debatt om programmet.

Selv om jeg protesterte og ville ha debatt om endringsforslag som vi i Sør-Trøndelag hadde jobbet godt med, ble det aldri noen debatt. Jeg tror mange vil si seg enig i at vi har gode endringsforslag.

På søndagen var det meningen at vi skulle diskutere kommunikasjonstrategier før valg av nytt sentralstyre, og sammen med Jan Simonsen prøvde jeg å legge frem Sør-Trøndelags forslag til endringer av retningslinjer for kommunikasjon. Her skriver vi blant annet:

Tidligere har dessverre sentrale tillitsvalgte debattert Demokratene med anonyme identiteter og også gitt seg ut for å være andre enn de er. Dette er ikke akseptabelt, og det er til stor skade for partiets omdømme.

Imidlertid krevde Hordaland at ledervalget skulle tas før vi diskuterte kommunikasjonstrategier. Derfor fikk ikke landsmøtet fullt innblikk i jukset fra ekteparet Kjærner-Strømberg før valget.

Etter valget til nytt sentralstyret var unnagjort, hadde Hordaland forlatt landsmøtet, og vi var ikke beslutningsdyktige. Da jeg prøvde å presentere bevis for jukset ble jeg klubbet ned, og jeg ble beordret å ikke bruke navn. Da jeg nevnte «Fredrik Williamsen» løp Erik Gifford frem og og sa at han ikke aksepterte at noen snakket stygt om hans gode venn….

Morgenbladets journalister
Joda, som mange andre journalister omtaler Simen Sætre og Sigve Indregard oss som et innvandringsfiendtlig parti, men vi hater ikke noen. Det er innvandringspolitikken, ikke innvandrerne vi har noe mot. Mange i Demokratene har internasjonal bakgrunn, jeg som har bodd mye i Serbia, og nestleder Makvan Kasheikal er kurder fra Iran. Jeg har ikke registrert noe fiendtlighet mot ham.

Når det er sagt er Simen en meget dyktig journalist. Jeg traff han første gang da vi var var seks journalistspirer på praksis i Adresseavisen 1993/94. Jeg var den arrogante verdensmesteren som trodde jeg hadde kontroll på alt. Heldigvis hadde jeg dyktige og strenge ledere rundt meg som gav meg de ubehagelige men nødvendige leksjonene. Men det var alltid Simen som var stjernen blant det som humoristisk ble kalt Adresseavisens gatebarn 🙂 Vi tvilte aldri på at han kom til å slå gjennom og bli en respektert journalist i Norge.

Når det gjelder Sigve, har jeg ikke kjent han før den siste uken, men han er den journalisten i Morgenbladet som kan mest om data og IP adresser. Det var han som kunne fastslå med sikkerhet at sjikanen på bloggen til Jan Simonsen kom fra Kjærner-Strømbergs leilighet.

Ikke hevnmotiv
Enkelte har spurt meg om jeg har hevnmotiv siden jeg ikke ble valgt til partileder. Selvfølgelig føler jeg meg urettferdig behandlet, men dette er først og fremst en personlig tragedie. Jeg føler ikke noen glede med å legge frem denne dokumentasjonen, bare en følelse av tristhet, og jeg håper Kim Steinar kommer til å reise seg og komme videre i livet.

Min motivasjon for å skrive denne artikkelen er at jeg vil ha et slagkraftig nasjonalkonservativt alternativ i 2017. Jeg håper dette alternativet kan være Demokratene, men da må det ryddes opp.

Hele denne saken er unødvendig, og jeg var innstilt på å stille meg bak Kim hvis han ble valgt til leder. Kim er uten tvil en kapasitet på mange områder med gode kunnskaper om norsk samfunnsliv. Hvis Kim bare hadde stolt på egne evner, ikke hatt en trang til å dikte opp historier, hadde dette gått mye bedre.

Dessverre har Kim Steinar sviktet totalt i sin første test. Morgenbladet avslutter artikkelen på denne måten:

Morgenbladet har de siste dagene gjort en rekke forsøk på å få Kjærner-Strømberg i tale. Han svarte først på sms: «Hei, jeg er opptatt denne uken og neste. Hvis du derimot kan sende meg spm.stillingene pr email så skal svare så raskt som overhodet mulig». Siden har han ikke svart på våre henvendelser på telefon, facebook eller e-post.

Onsdag morgen dro vi til Kjærner-Strømbergs leilighet for å banke på, men han ville ikke åpne. Da vi reiste fra stedet, så vi ham imidlertid kikke raskt ut av vinduet fra andre etasje, før han ved synet av journalist og fotograf raskt trakk seg vekk.

Onsdag kveld reiste vi opp til ham på ny. Han ville fortsatt ikke slippe oss inn, men gjennom et vindu på baksiden av huset kunne han observeres mens han vandret hvileløst rundt i leiligheten og snakket i telefonen.

Konklusjoner
Det beste for alle parter hadde selvfølgelig vært at både Kim Steinar og Liv Beathe hadde trukket seg frivillig fra alle verv i Demokratene. Da måtte et interimstyre ta over, og dette styrets eneste oppgave burde ta være å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte som skulle velge et nytt sentralstyre og vi burde også hatt en politisk debatt om programmet, slik at vi kan ha verdens beste politiske program før valget i 2017.

På et slikt landsmøte måtte selvfølgelig kapasiteter som har meldt seg ut i protest bli invitert til å være delegater. Det betyr at vi må be dyktige folk som Jan Simonsen og Christen Krogvig om at de må ombestemme seg.

Det er kun et flertall i sentralstyret som kan kreve et ekstraordinært landsmøte. Alternativet er at Kim Steinar tviholder på sin posisjon. Da blir han kaptein på Titanic, og Demokratene vil synke til bunns. Jeg tviler på om det er noen som er interessert i å prøve lovligheten av landsmøtet for en sivil domstol.

Da kan det være bedre å se seg om etter andre løsninger. Men noe av det denne farsen har lært meg, er at jeg ikke ønsker å ta politiske verv for enhver pris. Selvfølgelig håper jeg å bli valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2017, men det er viktigere at jeg fremstår som en mann med integritet som behandler folk skikkelig, mer enn kortsiktig politisk makt.

Kristian Kahrs
Fylkesleder for Demokratene i Sør-Trøndelag, enn så lenge….

Del i sosiale medierShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
 • Gjest

  som sagt tidligere : DiN står for mye godt, synd det skal ødelegges 🙁 ….

 • Jon Smith

  Dette er vel noe av det merkeligste jeg har lest.
  “Svindleren Kim Steinar Kjærner-Strømberg har tapt på alle fronter, og nå har vi et parti som gleder seg til Stortingsvalget i september neste år”

  Dette er jo ikke korrekt. Hele sentralstyret som det Ekstraordinære Landsmøtet 18.06. avsatte har jo faktisk vunnet fram hele to ganger. Første gang 26.07.2016 og stadfestet 10.10.2016 av Partiregisteret. Partiregisteret fastslår at hele forløpet, gjennomførelsen og beslutningene (protokoll) på og fra dette landsmøtet 18.06.2016 er å anse som ugyldige. Det betyr at den protokollen som er brukt for å registrere det ugyldige styret i Enhetsregisteret vil falle ved dom, hvis dette vedtaket, noe man har all grunn til å tro, står seg i PLN.

  Så hvem svindler hvem er vel det store spørsmålet? De som vet at de har to negative vedtak i partiregisteret, bruker derved signatur og prokura basert på en ugyldig protokoll?. Hvordan dette partiet kan stille lister ved ett ugyldig styre slik som framtrer nå skal bli interessant.

  Du er med i ett parti og styre som ikke er anerkjent av den norske stat. At dere står i enhetsregisteret skyldes at man ikke har samme kontrollhjemler i lovverket som man har i Partiloven.

  “Ut fra disse forutsetningene er det vanskelig å komme til et annet resultat enn at alle beslutninger fattet på det aktuelle landsmøtet må anses som ugyldige. Det kunne tenkes at ugyldig innkalling og avholdelse på annet sted enn angitt ikke ville ført til ugyldighet der samtlige mulige delegater/representanter var enige om fremgangsmåten, men det er ikke tilfelle her. Tvert imot foreligger det en åpen konflikt som bl.a. knytter seg til medlemsskap, hvor de ulike parter har besluttet å ekskludere hverandre i flere omganger. I slike tilfeller er det særdeles viktig at de formelle saksbehandlingsreglene følges som fastsatt i vedtektene.
  Det synes etter dette klart at landsmøtet avholdt 18.06.2016 må anses ugyldig, og at den meldte endringen av utøvende organ for Demokratene i Norge derfor ikke kan registreres i Partiregisteret.!”

  Du kan lese dette på http://bakholdsangrep.no/vedtak_partiregisteret.htm

 • Jadevadeja

  Lurer litt på hva du prøver å oppnå med alle disse negative innleggene dine, sammen med folk som gjør det de kan for å skade partiet Kristian, mener du det er fordelaktig dette du skriver her?
  Tror du at du kan lire av deg i bøtter og spann for så å oppleve at partiet sier “for en kar, han må vi ha i toppen” ?
  Hva de andre har gjort er ikke saken her, saken her er at du smører ut ting som ikke burde vert tatt i plenum med noen av de navnene videre nede i tråden.

 • odisands

  OK. Det var for godt til å være sant. Betrakt meg som utmeldt og partilos. Jævla amatorer.

 • Marcus_T

  Erik Gifford er IKKE valgt av noe Landsmøte til å sitte i programkommiteen. Denne feilslutning er et resultat av skalting, valting og manipulering av tidligere Pol Nestleder. Landsmøtevedtak er ikke gyldige for henne.

  • Marcus_T
   Det er riktig ar Erik Gifford ikke var landsmøtevalgt til å sitte i programkomiteen. Det var heller ikke Kjærner-Strømberg.

   • Måten Kim Steinar og Erik har oppført seg på er fullstendig forkastelig, og derfor kan de ikke ha noen fremtid i partiet. Jo mer jeg lærer om hvordan programkomiteen ble satt sammen på, jo mer forstår jeg skepsisen. Men de har tross alt satt sammen et godt utgangspunkt for program. Dette er noe som er mulig å bygge videre på.

    • Kristian Kahrs
     Jeg har lest programmet som minner mer om en roman enn et program som velgerne kan lese uten å falle i søvn halvveis.

     • AmundIngvar

      Får bare være glad man har tatt avskjed med dette partiet…

    • Jeg leser på nettsiden til Demokratene i Norge at styret er utvidet med en kommunikasjonsrådgiver for partileder. Navnet er Erik Gifford. Så nå skal partileder leve anonymt og overlate kommunikasjonen til Erik Gifford.

     • Dette er rett og slett nokså morsomt, Olaf. Erik lar meg få anledning til å snakke min sak og reklamere for denne artikkelen. Jeg sendte nettopp ut en melding til mine medlemmer i Sør-Trøndelag fylkeslag, Erik Gifford, sentralstyret og noen andre, hvor jeg blant annet skriver:

      Jeg hører at den nye ledelsen vil bruke Erik Gifford som en pressetalsmann. Det går sikkert veldig bra å ha en mann som pressetalsmann som kaller Jan Simonsen for en klyse og en vemmelig ål, og til og med gjentar det fra landsmøtets talerstol. At Demokratenes nye “pressetalsmann” sier slikt i journalisters påhør viser at han kanskje ikke har verdens beste vurderingsevne 🙂

      I dag vil jeg takke Erik for pressemeldingen som han sendte ut om min opptreden på landsmøtet fordi det gir meg muligheten til å tale min sak og snakke om denne artikkelen som viser hvordan Erik, Ellen Simonsen, Hordaland fylkeslag og ekteparet Kjærner-Strømberg lyver, bedrar og manipulerer.

      Det kan også være interessant å lese min kommentar til Adresseavisens artikkel Demokratene-leder delte ut sprit i RBK-drakt.

     • AmundIngvar

      Dette partiet som jeg med gikk inn i for 14 år siden, da jeg i min naivitet trodde at dette partiet skulle bli noe helt nytt og ikke minst et ærlig parti med gode nordmenn som skulle jobbe sammen for landet og folkets framtid og få stoppet denne livsfarlige islamske påvirkning og ikke minst innvandring til landet, det ble altså ikke annet enn en klubb med masse gubber? Og som ikke gjorde annet enn å krangle, lage fanenskap, ekskludere hverandre, svindle til seg penger og leke politikk. For noe politikk, det ble det aldri! Derimot ble tiden brukt på personforfølgelse, skittkasting og baksnakkelse. Og de som vant på dette var akkurat de som vi skulle bekjempe, nemlig muslimene og den invasjonen som vi nå ser komme til gards. Hadde vi gjort slik jeg sa i min første tale til landsmøtet i 2002, da er jeg overbevisst om at Vidar, Kleppe, Jan Simonsen og rekke andre innafor partiet hadde vært tilbake på Stortinget for minst 10 år siden! Men det nytter ikke snyte seg nå, når nesen er vekk…

 • Edvin Vik

  Demokratene er de eneste som har det partiprogrammet jeg kan akseptere. De har (enn så lenge) ikke politikere jeg kan gå god for. Men etter å ha lest Kristian Kahrs på document.no er han grunnen til at jeg meldte meg inn i Demokratene. Skulle dette ende med Karhs og Jan Simonsens exit så blir det et kort medlemskap for meg.

  • Naatiden

   SelvstendighetsPartiet (ShP) ?

   • Jeg og Ellen Due Brynjulfsen i ShP snakker godt sammen. Grunnen til at hun startet ShP var alt bråket og intrigene i Demokratene. Nå skal jeg på en turne, Stavanger på tirsdag, Sør Arena for å knuse Start 12. mai. Så vil jeg møte de som vil møte meg i Kristiansand den 13. mai og resten av helgen i Oslo. Første pri er å redde Demokratene, men jeg lukker ingen dører.

 • Det er bare å ta hatten av for Kristians oppsummering i denne saken. Jeg støtter innholdet 100 %.

 • I ettermiddag like etter at jeg hadde publisert denne artikkelen fikk jeg vite at Demokratene i Norge er politianmeldt av partilovnemnda. Kasnskje jeg skal gjøre noe helt annet enn politikk? Les mer på http://www.partilovnemnda.no/Nyheter/Rapport-fra-Partirevisjonsutvalget-om-Demokratene-i-Norge-Politianmeldelse/

  • wiwaro

   Det blir jo nærmest en understrekning av sakligheten i oppsummeringa di med denne anmeldelsen, så vær fornøyd med den. Ikke gi deg Kristian, den typen har ikke noe som partileder å gjøre uansett hvor store kunnskaper han har. Han mangler nemlig ryggrad kort og godt. At kona er tatt med i samme sentralstyre i et så vidt lite parti, er et overtramp og en uklok lederstil, som grenser opp mot neoptisme, om det ikke direkte må sies å være det.
   Når man ikke har noen ryggrad, passer det jo ekstra bra å skaffe seg taburetter, og med kona blir det hele 2- to!

  • Kristian Kahrs
   Kjell Einar Nilsen har ingenting med denne saken å gjøre. Det får du ta mitt ord på. Jeg vet eksakt hva dette handler om, og Kjell Einar Nilsen er ikke involvert i dette.

   • Jeg vil bare ha fakta på bordet. Du er hjertelig velkommen til å forklare. Mitt kommentarfelt er åpent.

    • Kristian Kahrs
     Jeg kunne fortelle mangt om dette. Så lenge saken er under etterforsking hos politiet, synes jeg det er riktig å vente med dette. Jeg var regnskapsfører for regnskapet for Demokratene 2010, og har hele regnskapet på min PC. Her ligger det hvis politiet ønsker å se det. Det er godt å ha i tilfelle noen har vært og fjernet bilag eller regnskapsutskrifter i mappen som ligger i Kristiansand.