The Membership setting must be turned on in order for the New User Approve to work correctly. Update in settings. | Hide Notice

To finish installing the WP Mobile Detector, we need your help. Please click here.

KommentarerSøkeresultater for «31.45.40.247»

Filtrer kommentarliste

Navigasjon for kommentarliste

43 elementer Forrige side av 3 Neste side

Kommentarliste

ForfatterKommentarSom svar tilSendt inn
Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247
Som svar til Frihetskjemper.

De som ankommer uten å vært tilstede på sitt fylkeslag blir bortvist.
Send regningen til Simonsen.

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247
Som svar til Olaf E. Roalkvam.

«samt saker som skal fremmes for landsmøtet.»

Hvordan kan ett fylkeslag uten delegater som ikke er bundet av sitt mandat gitt av medlemmene i årsmøte fremme saker foran ett landsmøte?

Hvordan kan fylkeslagene fronte partiprogram som de ikke har INGEN MULIGHET å komme med innspill til siden det er åpent medlemsmøte.
Hensikten til Simonsen var klar. Kuppe partiet.

Det er jo du som er latterlig. Ett eksludett medlem, som sitter so 7far i huset med ett lite Norgesdemokratene med 2 medlemmer.

Demokratene tolker vedtektene korrekt.

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247
Som svar til Vidar.

Kan jo være hjemme å kose deg foran TV?

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247

Send regningen til Jan Simonsen.
AU har kommet til den eneste fornuftige løsningen til kupp planene til Simonsen og Hermansen.

«Med “samtlige medlemmer” betyr medlemmer som har vært på fylkelagenes årsmøter og blir valgt til delegat fordi vedtektene inneholder rettningslinjer for fylkeslag/lokallag.»»

DA glemte Jan Simonsen §7.

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247
Som svar til Olaf E. Roalkvam.

Stort navn innen norsk politikk. Uten knapt å sett eller hørt om mannen.

Likevel så er mannen opptatt av de indre og yte dramaer.

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247

Meget fornuftig av Demokratene. Dette er hva som er norsk partipolitik siden 1880 som de skriver på sin webside.

Jeg har nå lest at Olaf E. Roaldkvam er ekskludert, Ser jo nå at Simonsen & Co omgir seg med folk som er fullstendig ute,
Så leser jeg at Olaf E. Roaldkvam er leder for Norges Demokratene. Hva er det for noe surr? Det fremgår at det er Norgesdemokratene.holdings er organisert som en interesseorganisasjon for politiske organisasjoner uten tilknytning til noe politisk parti.

Holdingsselskap for politiske organisasjoner?! Dette høres jo ut som en bedrftside med tap i bunnlinja?

Er det en våt drøm mannen har for å ødelegge ett politisk parti?

Mye moro og rare folk her.

Frihetskjemper
31.45.40.247
Frihetskjemper
31.45.40.247
Som svar til Kurt Guldvik.

Nettopp derfor kan ikke Max Hermansen bli leder i Demokratene. Han retorikk er så unyansert at folk rygger. Derfor døde Pegida i Norge. Det var Max Hermansen sin skyld. Ingen andre. Hans Rustad beskriver dette vakkert som poesi.

«Kanskje hadde Max Hermansen et problem med stilen. Måten man snakker på, er avgjørende, for det er forskjell på Loke og Tor. Systemet utkrystalliserer en bestemt måte å snakke om problemene på, og disse reglene må respekteres. Den som ikke gjør det, blir parkert, på en eller annen måte. Hvis man braser inn som en elefant i en porselensbutikk, vil innehaveren bli mer opptatt av knust porselen enn av det elefanten forsøker å si.»

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

jeg siterer det som står demokratene.no. Partiets offisielle portal.

Fredrik
31.45.40.247
Fredrik
31.45.40.247
Som svar til Dagens gladsak: KrF og Venstre – havner under sperregrensa.

Må da være bra at partiet fjerner høyreekstremister? Selvutnevnte sådanne på TV2 bør jo få første prioritert.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Hei,

Jeg støtter anonym 100%. Raskere Max Hermansen og hans kompanjonger takker for kaffen, bedre er det.

Så jeg er helt enig! Godt forslag Anonym 22.23!

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

«Jan og Max fjerner Fylkesorganisasjoners enestående rett å velge til å sine delegater til LM.»

Du virker totalt kjørt. Skjønner du ennå ikke poenget? Hva er galt med deg. Har du et telefonnummer så kan jeg ringe deg på for å forklare deg dette? Dette må du da vel forstå? Hva er galt med deg? Hva kan jeg hjelpe deg med? Hvor er det ting låser seg? »

Nei her er ingenting låst. Kun simpel fakta. De begge mener at fylkeslagene har utført ulovlige valg i sine respektive fylkeslag. Det betyr at fylkeslagene ikke får oppfylt sin hva som kreves i § 7.

«Skal Fredrik, som ikke er medlem av Demokratene, som ikke skal på landsmøtet, rette sitt hat over at Demokratene vedtok at alle som vil kan kan komme på landsmøtet, må Fredrik begynne å stalke å forfølge feks Ellen Simonsen og den gjengen som deltok på dette landsmøtet.»

Igjen så er det feil. Da dette ble fremlagt ble det henvist til «organisasjonsloven». Det er senere klart at det er ingenting som heter organisasjonslov. Med andre ord Sentralstyret ble manipulert.

«Hvorfor stalke Hermansen? Han benytter seg kun av sin rett som medlem av Demokratene til å møte på landsmøtet slik Ellen Simonsen stemte for , da hun stemte for vedtektsendringene på forrige landsmøtet. Hvorfor heller ikke forfølge og stalke Ellen Simonsen som har gitt Hermansen dette mandatet?»

MaX Hermansen er i henhold til han selv høyreekstremist. Dette ble uttalt av mannen under demo for støtte til Listhaug på TV2. En som erklærer seg selv som høyrekstremist og hele folkegrupper som dysfunksjonnelle hører hjemme i leiren til noe helt annet enn ett parti som er tuftet på Grunnloven.

Ellen Simonsen er dyktig politiker i forhold til denne Max Hermansen. Nå vil han etter all sannsynlighet ekskluderes. Dette vil være en nytelse å lese om i avisene.

Så kan jo begynne på Pegida igjen? Eller prøve seg i Norgespartiet?

Fredrik
31.45.40.247
Fredrik
31.45.40.247
Som svar til Fredrik.

Inkludert eventuelle Lokallag.

Fredrik
31.45.40.247
Fredrik
31.45.40.247
Som svar til Olaf E. Roalkvam.

Du bekrefter det jeg sier.
Jan og Max fjerner Fylkesorganisasjoners enestående rett å velge til å sine delegater til LM.Til å fremme sine saker på LM som det fremgår av par. 7 i vedtekene. De får heller ingen innflytelse på Arbeidsprogrammet.

Derved forsvinner Fylketslagets funksjon.
Det bør da oppløses.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Landspartier får ikke tilskudd, men fylkesorganisasjoner.
Dette fremgår blant annet i Partiloven §12 og §13. Ved å vingeklippe fylkeslagene slik som Jan Simonsen og Max Hermansen kjemper for ved å fjerne deres rett til å la medlemmer i hvert fylke velge sine delegater kan bety at man bryter med en gammel tradisjon og sedvane, fylkeslagene kan ikke fremme sine saker, kan heller ikke påvirke partiprogrammene i ett LM i og med at det er landsmøte.

Partiet blir da hva man kaller en idealistisk organisasjon uten krav på tilskudd fra staten, men kan motta donasjoner fra medlemmene utover vanlig medlemskontingent.

Jeg vil da også foreslå at Jan Simonsen anbefaler overfor landsmøtet at fylkes, lokallag nedlegges. At det blir en flat organisasjon.

Da avsetter man fylkesstyrene, fjerner tillitsvalgte med mer.

I og med at Jan Simonsen hevder indirekte at fylkeslagene har gått i mot hans forståelse av hvordan partiets vedtekter er.

Jeg vil da anta at fylkeslagene bryter ut av partiet. Tar med seg sine medlemmer og danner ett nytt politisk parti.

Dette bør gjøres på det kommende Landsmøte i 2016. Da vil selvfølgelig Demokratene knekke sammen som parti og forsvinne ut i historien som O-Fag historie for tenåringer.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Roaldkvam,

Kunnskap er makt.

Fylkeslagene i Demokratene er registertert i Brønnøysund. De har da eget organisasjonsnummer.
Fylkeslagene er de som får inn tilskudd til støtte.

Ellers vil jeg anbefale at du leser følgende.

«Norske politiske partier er organisert i fylkeslag, som igjen er inndelt i lokallag (tilsvarende en bydel, by, kommune eller lignende). Det er lokal- og fylkeslagene som utpeker delegater til partiets landsmøte, som er et partis høyeste organ. Landsmøter avholdes enten årlig eller annethvert år, og trekker opp de overordnede linjene i et partis politikk»

Trond Nordby. Grunnlov og styreform. Norge 1814-2010

Dumpappen
31.45.40.247
Dumpappen
31.45.40.247

Har Max Hermansen blitt vegetarianer?

Alle dyr i Norge blir bedøvd før slakt, eller lever mannen på en annen planet uten internett tilgang?

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

«Det ble vedtatt enstemmig på landsmøtet i 2015. Et landsmøte må selvsagt følge de reglene som står i vedtektene. Vedtektene kan forandres kun av landsmøtet med 2/3-flertall og vil gjelde for neste landsmøtet i 2017, dersom en slik endring blir gjort. Dette er helt elementært. Forøvrig er det vel ingenting som er mer demokratisk enn det Demokratene vedtok på fjorårets landsmøte, at samtlige medlemmer får være med å bestemme på landsmøtet.»

Fylkeslagene har hatt årsmøte der de har valgt inn sine delegater.
Dette er protokollført. Dermed bindene for for fylkeslagene.

Jeg vil foreslå derfor Jan Simonsen at foreslår at fylkeslagenes årsmøter blir erklært ugyldige. Det vil da medføre at styrene i de forskjellige fylkeslag må gå, eventuelt at, at man oppløser fylkeslagene.

Fylkeslagene står sterkt juridisk i forhold til de valg de har gjort.
De har handlet utifra norsk sedvanerett i norsk partipolitikk som kom via sedvaneretten som er blitt grunnlovsfestet, nemlig parlamentarismen.

Da har man en god mulighet for å ha åpent hus. Dette kan du selvfølgelig foreslå.
Da vil partinevnda komme inn med de konsekvenser dette får.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Da ser vi hva som skjer når mannen som er i mot partidiktatur og kjemper for ytringsfriheten.
Nemlig å kvele debatten når man går inn på klingen.

Det er for så vidt greit. Det viser at vi har med ant-demokratiske politiske krefter. En god leveregel for meg..en dårligere for deg.

Lykke til.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Dessverre er ikke Max Hermansen talefør, rekke fjernsynsintervjuer viser dette, han er ikke skrivefør, derfor hue ut av FB og andre medier, og han er ikke presentabel som leder med sin retorikk som minner om brunskjorter.

Max frir til Norgespartiet på sosiale media, sammen med Jan Simonsen.

Forørvig kaller Max Hermansen folk som er uenig med mannen idiot.
Da er viktig å påpeke at han selv er idiot. Det ser man på resultatene til mannen.

Han har ikke oppnådd noe som aktivist. Heller tvert i mot. Han har skadet kampen mot Islamisering.

Fredrik Williamsen
31.45.40.247
Fredrik Williamsen
31.45.40.247

Max Hermansen vør trekke seg.
Folk i partiet reagerer med sinne og avmakt mot en slik fyr som predikerer rein rasisme. Jeg håper at Oslo Laget anmelder Max Hermansen for hat slik som beskrevet i Straffeloven $135 kapittel 13. Med det materiale som foreligger på hans blogg burde dette være plankekjøring.

Slike folk er direkte farlige, og dette er det også rettspraksis på.

Jeg vil sende brev til Osla laget at de følger mitt forslag opp.

ForfatterKommentarSom svar tilSendt inn
43 elementer Forrige side Gjeldende side2 av 3 Neste side